• We volgen de corona richtlijnen van de overheid, van de KNVB en de horeca
  • Toeschouwers zijn welkom tot een maximum van 250.
  • Ben je ziek of heb je milde klachten, dan blijf je thuis.
  • Op het sportpark hou je 1,5meter afstand. Dit geldt niet voor gezinsleden onderling.
  • Op het sportpark schrijf je je in, in het register (naam, telefoonnummer, e-mailadresenhandtekening).Dit kan door een papieren formulier in te vullenbij binnenkomst van de kantine.Hiermee verklaar je ook dat je gezond bent en niet in aanraking bent geweest met mensen met een corona infectie.
  • Zorgervoordat je bij het betreden van het sportpark en het verlaten van het sportpark dusdanige looplijnen volgt, waardoor de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.De staf en wisselspelers van beide teams zullen plaatsnemen in en naast de Dug-out van het veld; publiek is welkom achter de afrastering van het veld, op 1,5 meter.
  • Ieder elftal maakt gebruik van twee kleedkamers. De tegenstander krijgt ook tweekleedkamers.
  • De kantine is open en de toiletten zijn beschikbaar maar daarvoor moeten de juiste looplijnen worden gevolgd. Maximaal 1 persoon per toiletruimte (mannen envrouwen). Het is je eigen verantwoordelijkheid om hieropte letten.
  • In de kantine en op het terras kan je gaan zitten om wat te drinken op een vast aantalplaatsen. De stoelen en tafels mogen niet worden verplaatst. Rondom het terras mag men staan waarbij de 1,5 meter afstand wederom in achtgenomen dient te worden.
  • Probeer zo veel mogelijk met de pin te betalen.
  • S.V. Hoogersmildezal toezien op het naleven van de hierboven genoemde regels. Van jouwordt verwacht dat je de aanwijzingen van deze vertegenwoordigers opvolgt.

Het bestuur